Yazım Kuralları ve Formlar

Boyabat İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi’nde yayımlanacak çalışmalarda referans gösterme, dipnot yazma ve kaynakça hazırlamada American Psychological Association (APA) stili kullanılacaktır.

Yazım kuralları için tıklayınız.

Boyabat İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi e-Dergisi’ne bir çalışmanın gönderilebilmesi için öncelikle aşağıdaki üç sorumluluğun yerine getirilmiş olması gerekmektedir:

Yukarıdaki üç unsurdan ilki olan Etik Kurul Onayı’nın tüm bilim dallarında yapılan araştırmalara ilişkin olarak alınmış olması gerekmektedir. Bu kapsamda;

    • Anket, mülakat, odak grup çalışması, gözlem, deney, görüşme teknikleri kullanılarak katılımcılardan veri toplanmasını gerektiren nitel veya nicel yaklaşımlarla yürütülen bütün araştırmalar,
    • İnsan ve hayvanların denek olarak veya diğer bilimsel amaçlarla kullanıldığı araştırmalar,
    • İnsanlar üzerinde yapılan klinik araştırmalar,
    • Hayvanlar üzerinde yapılan araştırmalar,
    • Kişisel Verilerin Korunması Kanunu gereğince retrospektif araştırmalar

için Etik Kurul Onayı talep edilecektir.

Yazar Katkı Formu’nun birden fazla yazarı olan çalışmalarda her bir yazarın çalışmaya yaptığı katkıyı belgelemek amacıyla doldurulması talep edilmektedir. Böylece, çalışmaya entelektüel katkısı olmayanlara, yazarlar arasında yer verilmesinin etik ilkelerle bağdaşmadığını hatırlatmak amaçlanmaktadır.

Telif Hakkı Devir Formu ise çalışmalara ilişkin telif hakkı kapsamındaki tüm hakların Boyabat İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi e-Dergisi’ne devredilmesi amacıyla yazarlar tarafından doldurulacaktır. Telif hakkının devri açık erişim politikasına sahip olan Boyabat İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi e-Dergisi tarafından çalışmaların dijital ortamda paylaşılmasına yazarlar tarafından izin verilmesi anlamına gelmektedir.