Yayın Politikası

Boyabat İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi e-Dergisi çift taraflı örtük hakemlik sistemi uygulayan, açık erişim politikasına sahip, yılda iki (2) sayı (Haziran ve Aralık) yayımlayan ve yayın dili Türkçe olan ulusal akademik bir elektronik dergidir. İktisat, işletme, maliye, kamu yönetimi, siyaset bilimi, çalışma ekonomisi ve endüstriyel ilişkiler ve ekonometri gibi alanlarda yapılan bilimsel çalışmaların ilgili araştırmacılarla ve toplumla paylaşılması amaçlanmaktadır. Yayımlanan çalışmalarda ileri sürülen fikirler ve ulaşılan sonuçlardan tümüyle yazarları sorumludur. Dergiye gönderilen çalışmalar için herhangi bir ücret talep edilmemektedir. Tez çalışmasından üretilmiş makalelerde kullanılan veriler dışında, söz konusu çalışmalar ve bu çalışmalarda kullanılan veriler daha önce hiçbir yerde yayımlanmamış ve başka hiçbir yere yayımlanması için gönderilmemiş olmalıdır. Bu ilkeye aykırı durumların tespit edilmesi halinde Boyabat İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi e-Dergisi’ne yapılan yayın başvurusu iptal edilecektir.

Etik ilkeler için tıklayınız.