Yayın Sekreterleri

Dr. Öğr. Üyesi Fatma TAŞDEMİR – Sinop Üniversitesi

Dr. Öğr. Üyesi Halil Alpay ÖZNAZİK – Sinop Üniversitesi

Öğr. Gör. İhsan Oytun ALPAY – Sinop Üniversitesi