Amaç

Boyabat İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi e-Dergisi iktisat, işletme, maliye, siyaset bilimi, kamu yönetimi, çalışma ekonomisi ve endüstriyel ilişkiler ve ekonometri gibi önemli sosyal bilim dallarında çalışan araştırmacıların özgün ve nitelikli katkılarını literatüre kazandırmayı amaçlamaktadır. Haziran ve Aralık aylarında olmak üzere yılda iki (2) sayı yayımlanarak ilgili alanlarda yapılan bilimsel çalışmaların belirli etik kurallar ve yayın politikaları çerçevesinde bilim dünyasıyla, diğer araştırmacılarla ve toplumla paylaşılması hedeflenmektedir.

Kapsam

Boyabat İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi e-Dergisi toplumda yer alan bireyler, çeşitli kurum ve kuruluşlar ve daha geniş bir açıdan bakıldığında ülkeler arasındaki ekonomik, siyasi, mali ve idari ilişkilerin bilimsel yöntemler kullanılarak incelendiği ve bunlara ilişkin analizlerin yapılarak tutarlı sonuçların ortaya konduğu akademik çalışmaların yayımlanacağı ulusal hakemli bir dergidir. Bunun yanında, çeşitli sosyal bilim alanlarında ortaya çıkan teorik gelişmelerin tanıtılmasına ve değerlendirilmesine yönelik çalışmalar da kapsam içinde yer almaktadır. Yayımlanacak bilimsel çalışmalardaki incelemelerin insan, hayvan ve diğer doğal unsurların haklarına saygılı ve onlara zarar verilmeyecek biçimde yapılması beklenmektedir. Bu çerçevede yayımlanacak çalışmalarda ileri sürülen fikirler, ulaşılan sonuçlar ve yapılan çıkarımlar çalışmaların yazarlarına ait olup Boyabat İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi’nin görüşlerini yansıtmaz.

E-ISSN

2791 – 6952