Hakem Değerlendirme Süreci

Hakem değerlendirme süreci nitelikli ve özgün bilimsel çalışmaların ortaya çıkmasını amaçlamaktadır. Boyabat İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi e-Dergisi’nde yayımlanan bütün çalışmalar aşağıda detaylarına yer verilen hakem değerlendirme sürecinden geçmektedir.

Ön Değerlendirme

Yukarıda sözü edilen başvuru süreci tamamlandıktan sonra Boyabat İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi e-Dergisi’ne gönderilen bütün çalışmalar Editör ve Yayın Kurulu tarafından ön değerlendirmeye tâbi tutulmaktadır. Ön değerlendirme kapsam, kullanılan bilimsel yöntemler, yazım kuralları ve şekil şartları bakımından çalışmanın Boyabat İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi e-Dergisi’nde yayımlanmak için uygun olup olmadığına ilişkin bir incelemedir. Bu kriterlerin yerine getirilmediği çalışmalar hakemlik süreci başlamadan geri çevrilmektedir. Bu aşamada olumlu hakem raporu olmaksızın hiçbir çalışmanın yayımlanmasına editör tarafından karar verilemez.

Hakemlik Politikası

Boyabat İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi e-Dergisi ilke olarak hakemlerin ve yazarların birbirinden gizlendiği çift taraflı örtük hakemlik sistemini benimsemektedir.

Hakem Değerlendirmesi

Ön değerlendirme aşamasından sonra çalışmalar Editör ve/veya Yayın Kurulu’nun belirlediği kurum dışından olmak kaydıyla en az iki hakeme gönderilecektir. Gerekli görülmesi halinde, hakem sayısı Editör veya Yayın Kurulu tarafından artırılabilir. Hakem tercihlerinde uzmanlık alanları dikkate alınarak çalışmaların içerik ve kapsam yönünden uygun hakemlere gönderilmesine özen gösterilecektir.

Hakemler bu çalışmaları özgünlük, yöntem, ilgili alana yapılan katkı, tutarlılık, ulaşılan sonuçlar ve etik ilkeler gibi açılardan değerlendireceklerdir. Değerlendirme neticesinde hakemler çalışmaları kabul edebilir, reddedebilir veya yukarıda sıralanan unsurlara yönelik olarak düzeltme yapılmasını isteyebilirler. Bir çalışmanın yayımlanabilmesi için en az iki hakem tarafından kabul edilmesi gerekmektedir. Hakemlerden birinin kabul etmesi, diğerinin reddetmesi durumunda çalışma üçüncü bir hakeme daha gönderilecektir.

Hakem veya hakemler tarafından düzeltme verilen çalışmalar, hakemlerin eleştirdiği ve/veya önerilerde bulunduğu yönlerden istenen düzeltmeler yapılarak en geç bir (1) ay içerisinde Editör’e/Yayın Kurulu’na tekrar gönderileceklerdir. Düzeltme için verilen bir aylık sürenin aşılması halinde çalışmalar süreçten çıkarılacaktır. Süreçten çıkarılan bu çalışmaların düzeltmeleri yapıldıktan sonra ilerleyen sayılarda yayımlanmaları için tekrar başvuru yapılabilecektir.

Son Değerlendirme

Hakemler tarafından kabul edilen tüm çalışmalara ilişkin son değerlendirme Editör tarafından yapılacaktır. Bu aşamada yayımlanmasına karar verilen çalışmalar yayım sırasındaki yerlerini alacaklardır.

İntihal Politikası

Boyabat İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi e-Dergisi’ne gönderilen çalışmalar intihal politikası kapsamında iThenticate ve Turnitin gibi programlar kullanılarak taranacaktır. Tarama sonuçlarına göre;

    • Genel benzerlik oranının %20’den yüksek olması halinde çalışmalar hakemlik sürecine dahil edilmeden geri gönderilecektir. Bu durumda çalışmalar yazarları tarafından bir ay içerisinde düzenlenip yeniden gönderilebilecektir.
    • Tek bir kaynaktan benzerlik oranının %5’ten yüksek olmaması gerekmektedir.
    • Elde edilen benzerlik oranlarından bağımsız olarak atıf ve alıntı tekniklerine uymayacak biçimde bir kaynaktan blok halinde alınan kısımlar  saptandığında çalışmalar değerlendirme sürecinden çıkarılarak yazarlarına iade edilecektir.

Açık Erişim

Açık Erişim “hakem değerlendirmesinden geçmiş olan literatürün internet aracılığıyla; finansal, yasal ve teknik engeller olmaksızın, serbestçe erişilebilir, okunabilir, indirilebilir, kopyalanabilir, dağıtılabilir, basılabilir, taranabilir, tam metinlere bağlantı verilebilir, dizinlenebilir, yazılıma veri olarak aktarılabilir ve her türlü yasal amaç için kullanılabilir olması” anlamına gelmektedir. Açık erişim için yazarlardan herhangi bir ücret talep edilmemektedir. Elektronik dergi olarak faaliyet gösterecek olan Boyabat İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi e-Dergisi açık erişim politikasına sahip bir yayıncılık anlayışı benimsemektedir.